Salukit

 

Asarafi Mahir Mubariz

 

Asarafi Mizaaj

 

Dadaelis T'Ku Tildah Adhira

 

Muistoissamme

Fa-Sad Onoré de Balsam

Asarafi Farash

 

Asarafi Hakuna-Ma-Ta-Ta

Asarafi Paiman Du-Rang

@ Heli Perkkiö

 

 

Rotuesittely

  


EMME LAINAA KUVIAMME VIRTUAALI KENNELEIHIN                                webmaster@adhira.org                                © Adhira